Regionaal Landschap

Landen trad toe tot de vzw Regionaal Landschap Zuid-Hageland. Het is de bedoeling om het streekeigen karakter van de toegetreden gemeentes te bevorderen. Schepen Rik Gysemberg (Wakker Landen) en burgemeester Kris Colsoul zijn de afgevaardigden van de stad. (dll)