diensten

'Tussen juli 2006 en juni 2007 gaf De Post 117.045.000 euro uit aan lonen voor afwezige werknemers', liet Johnny Thijs, de gedelegeerd bestuurder van De Post, midden augustus weten in een brief aan alle personeelsleden. Het overheidsbedrijf betaalde zo 3.200 mensen die niet kwamen werken.

Heel wat personeelsleden voelden zich door de brief op hun tenen getrapt, maar hij heeft blijkbaar zijn effect niet gemist.

'Ten gronde is er niet veel veranderd, maar het besef is er opnieuw dat er moet gewerkt worden', zegt Thijs. Hij verwijst naar het absenteïsmecijfer van augustus om te bewijzen dat zijn brief effect heeft gehad.

Het ziekteverzuim bedroeg in die maand 6,86 procent. Tijdens dezelfde maand een jaar eerder was dag nog 7,26 procent en in juli van dit jaar was dat 7,8procent. Het is wel zo dat in de zomermaanden gemiddeld minder postpersoneel ziek is dan in de andere maanden.

Het ziekteverzuim bij De Post is al jarenlang een huizenhoog probleem, waar sinds 2002 eindelijk werk van wordt gemaakt. In dat jaar bedroeg het ziekteverzuim bij het overheidsbedrijf nog 9,8procent. De jaren nadien daalde dat tot 8,57 procent in 2005. In 2006 stagneerde het absenteïsme om dit jaar opnieuw lichtjes te stijgen tot 8,67 procent. 'Maar de knik die ik nu in de curve zie, schenkt mij grote tevredenheid', zegt Thijs.

De doelstelling is om het absenteïsme op jaarbasis onder de zeven procent te houden. Bedrijven met een gelijkaardige arbeidspopulatie en dezelfde activiteiten hebben een absenteïsmegraad van vijf tot zeven procent. (cv)Blz. E10 Luxemburg en België steunen vrijmaking post niet