Vijftig jaar gemiste kansen

Pas met deze eerste fase wordt de Assese ringweg voor het eerst echt een beetje tastbaar. Over de ringweg wordt echter al tientallen jaren gesproken en geschreven. Een kort overzicht.

Asse staat bekend als een hopeloos verkeerskluwen sinds de automobiel na WOII het moderne vervoermiddel werd. Lang voor de aanleg van de E40, ter gelegenheid van de wereldtentoonstelling van 1958, was ...

Niet te missen