Vijf redenen waarom Asse deze ring wil

De ringweg is nodig om de kern van Asse leefbaar te maken en het industriepark van Mollem te ontsluiten. De verkeersdruk van het doorgaand verkeer op de N9 en het zwaar vrachtverkeer van Mollem naar de E40 verdringt de normale stedelijke activiteiten in het centrum. Het verkeer op de N47 en N9, dat nu noodgedwongen door het centrum van Asse moet, is overwegend afkomstig van Dendermonde, dat enkel via Asse de R0 en Brussel kan bereiken.

De aanleg van de kleinschalige ringweg (tweemaal een rijvak) moet de hinder voor de omgeving minimaal houden en vermijden dat verkeer van de E40 wordt aangezogen. De aanleg van een 'grote ringweg' tot ...

Niet te missen