Bloed

Het Rode Kruis houdt een bloedinzameling in cultuurcentrum 't Vondel op donderdag 9 augustus. Men kan er terecht van 15.30 tot 20 uur. (idh)

Niet te missen