Golfproject

In het kader van de plannen rond het golfproject Gerkenberg werden verschillende dossiers opgestart. Zo wordt een landbouweffectenrapport opgesteld, ook wordt de haalbaarheid van het golfterrein en de nog te bouwen woningen onderzocht. (kvh)

Niet te missen