VERKAVELING

Het schepencollege gaf toestemming voor een verkaveling in de Medardusstraat in Vreren. Daar zullen elf woningen in halfopen en elf in gesloten bebouwing worden aangelegd. Ook de aanleg van wegen en nutsvoorziening is in de toelating begrepen. (vt)

Niet te missen