Hondenpoep

De wijkpolitie en stadswacht schenken de komende maanden extra aandacht aan de hondenpoepvervuiling op straat. Iedereen die z'n hond uitlaat, moet in het bezit zijn van een hondenpoepzakje.

De actie volgt op klachten van buurtbewoners over hondenpoep ...

Niet te missen