Heropbouw

De oude woning aan de Tolhuisstraat9 wordt binnenkort gesloopt en heropgebouwd. Door de eigenaresse werd daartoe een vergunning aangevraagd, waarvoor een gele plakbrief werd uitgehangen. Het huis dient, gezien de bescherming van Lillo als dorps- of stadsgezicht, in dezelfde zin heropgericht met instandhouding van het typische Zeeuwse dakgebint dat kenschetsend is voor het vestingdorp. (sdl)

Aangeboden door onze partners

Niet te missen