Het eerste concrete project dat Unizo en Unaco gezamenlijk op touw zetten, is een peterschapproject onder de naam 'Actief & Bewust Ondernemen'. Unaco zorgt voor jonge ondernemers-deelnemers en ervaren ondernemers, de peters. Unizo levert experts, logistieke steun en stelt het Unizo-peterschapnetwerk open.

Het gezamenlijk ingediende project werd goedgekeurd door de Vlaamse regering en ontvangt dus overheidssteun. Unizo en Unaco willen samen zestig ondernemers beter leren zakendoen, dankzij de inzet van Unizo-experts en Unaco-peter-ondernemers. Dankzij de subsidie is er ruimte om een aparte projectcoördinator aan te stellen. (rmg)