De vakbonden bij Janssen Pharmaceutica verzetten zich tegen naakte ontslagen. Ze dringen aan op een degelijke regeling bij vrijwillig vertrek.

De geneesmiddelenreus maakte twee weken geleden bekend dat ze 688 werknemers wil ontslaan in zijn vestigingen in Beerse en Geel. Directie en vakbonden zijn dinsdagochtend de onderhandelingen over een sociaal begeleidingsplan begonnen. Na twee uurtjes was de vergadering al achter de rug.

De bonden kanten zich tegen naakte (gedwongen) ontslagen. 'Elk naakt ontslag is er eentje te veel', zegt Stan Hens van de socialistische bediendebond BBTK. 'Als mensen in noodlijdende firma's worden weggestuurd, is dat vreselijk. Bij gezonde multinationals vinden we de ingreep onaanvaardbaar.'

De vakbonden zien meer heil in vrijwillig vertrek en in arbeidsherverdeling, zoals deeltijdse arbeid, arbeidsduurvermindering en loopbaanonderbreking. 'Voor oudere werknemers pleiten we voor een degelijke afvloeiingsregeling. Als alles meezit, kan brugpensioen vanaf 55 jaar', zegt Frans Geerts van LBC. 'Bij jongeren denken we aan een vertrekpremie.'

De uitbestedingsplannen van de directie liggen bij de bonden zwaar op de maag. 'We hebben het er moeilijk mee om personeel uit te besteden aan externe firma's, om dan toch hetzelfde werk te blijven doen binnen Janssen', zegt Geerts. 'Niet bij alle externe firma's zijn de voorschriften even streng als bij Janssen zelf. Bij het poetsen van labs komt er meer kijken dan het uitkieperen van een vuilbak.'

Het uitbesteden van personeel treft voornamelijk arbeiders. Het gaat om afdelingen zoals schoonmaak, herverpakking, onderhoud en technische dienst. De bonden zoeken naar alternatieven. De directie wil bovendien tijdelijke krachten aan het werk houden en tegelijk vaste mensen ontslaan. Ook dat is voor de bonden niet aanvaardbaar.

Vrijdag vindt een volgende, extra vergadering van de ondernemingsraad plaats. (ima)