L&H-rechter reageert geprikkeld op uitval
Ex-ceo Gaston Bastiaens van Lernout & Hauspie naast zijn advocaat. belga
Foto: © LIEVEN VAN ASSCHE
Een vraag van een advocaat van de verdediging over de afwezigheid van tal van personen die misdrijven zouden hebben begaan in de zaak-L&H leidde tot een boze reactie van de voorzitter. De suggestie van 'politiek gekleurd proces' was er te veel aan.

justitie

Advocaat Kristiaan Vandenbussche riep het hof gisteren op om in het kader van het legaliteits- en gelijkheidsbeginsel een initiatief te nemen om meer verdachten te dagvaarden. Door het voorrecht van rechtsmacht ligt die macht volledig bij het parket, en kan enkel het hof initiatief nemen, luidt het.

Vandenbussche: 'Ik heb niet de gewoonte het openbaar ministerie te onderbreken, maar u somt hier een hele lijst van mensen op die blijkens uw betoog mee hebben gewerkt aan valse omzetcreatie, en wisten wat er gebeurde. Geen enkele van die namen hebt u gedagvaard terwijl mijn cliënt (Philip Vermeulen, ex-ceo van het FLV Fund, red.) wel terechtstaat. En dat terwijl het FLV met eigen middelen investeerde en de bedoeling had technologie te ontwikkelen. Hoe komt het dat u al die anderen eruit laat? Hebben ze een bevoorrechte relatie met u? Zijn jullie samen gaan eten in de Rabbit?'. Met die laatste opmerking verwees Vandenbussche naar opmerkingen van het OM over etentjes in dat restaurant.

Toen Vandenbussche eraan toevoegde dat er indicaties zijn dat het om een politiek gekleurd proces gaat, was de maat vol en kreeg hij een uitbrander van Robert Pieters, de voorzitter van het hof.

'U voert uw verdediging zoals u wilt, maar als je dergelijke zaken zegt, moet je ze hard maken en man en paard noemen. We kunnen dergelijke insinuaties die tot sfeerschepping leiden, missen in dit proces. Wat moet de publieke opinie daar wel van denken', repliceerde een duidelijk geïrriteerde voorzitter.

Het openbaar ministerie gaf gisteren een overzicht van zeven contracten die L&H in de late jaren negentig afsloot met bedrijven zoals Flanders Dialogue Company (FDC), The Learning Kernel (TLK), Document Management Partners (DMP) en TIB. Het ging om bedrijven die op initiatief van Lernout & Hauspie werden opgericht, en waarmee contracten werden afgesloten om de omzet van L&H te spekken.

Het OM schetste een beeld waarbij L&H stromannen zocht om een bedrijf op te richten. Of zij al dan niet geld hadden was niet de belangrijkste kwestie: desnoods hielp het topmanagement daarbij. De technologie was vaak gebrekkig. Soms was er sprake van antidatering. In elk geval was er geen sprake van onafhankelijke omzet die kon geboekt worden. Het OM sprak zelfs over 'gebakken lucht'.

In de namiddag kreeg het betoog van het OM enig showgehalte toen Korea ter sprake kwam. Procureur De Pauw genoot zichtbaar toen hij het verhaal over de 'drie Koreanen' uit de doeken deed (zie DS 28 september), waarmee een bedrag van 25 miljoen dollar verantwoord moest worden. In de realiteit ging het om een lening van topman van L&H Korea, Jo Chul Seo, waarachter dan weer een aandelenbonus als onderpand schuil ging.

Ook een kras staaltje was de show die in het najaar van 2000 in Korea werd opgevoerd voor journalisten en analisten die, toen de mediastorm was opgestoken, naar Korea kwamen om zich te vergewissen van de gang van zaken. Een lege kantoorverdieping werd één middag ingenomen door figuranten. Toen de journalisten en analisten verdwenen waren, gingen de figuranten terug huiswaarts. 'In de zomer van 2000 stond het water L&H aan de lippen. Het bedrijf zou vroeg of laat hoe dan ook ten onder zijn gegaan', aldus De Pauw. (pdd)www.standaard.biz/l&h