COMMENTAAR

Gezicht van SP.A en van Antwerpen

Vlaanderen heeft een probleem en Antwerpen ook. Antwerpen stikt door het verkeer rond de stad en daardoor ook door het verkeer ín de stad. En dat verkeersinfarct remt de hele Vlaamse economie. Eind de jaren negentig was er een oplossing: een masterplan waarover haast alle politieke, economische en maatschappelijke groepen het eens waren. Dat leidde al tot grote investeringen in Antwerpen, waaronder de heraanleg van de leien en de uitbreiding het openbaar vervoer. Maar toen veel te veel jaren later het sluitstuk aan bod kwam, de Lange Wapperbrug over een deel van de stad, gekoppeld aan een nieuwe tunnel onder de Schelde, haakte de Antwerpse SP.A af, en nadien de hele SP.A. En een deel van de Antwerpse bevolking verwierp de brug per referendum.

23 weken lang werd in stille technische werkgroepen naar nieuwe oplossingen gezocht, zowel voor het echte probleem — het verkeersinfarct — als voor het gezichtsverlies dat dreigde voor de SP.A die geen ...