SP.A wil vertrouwen rond zigeuners herstellen

SP.A wil van de infovergadering morgen over het doortrekkersterrein aan de Bevegemse Vijvers gebruik maken om het vertrouwen tussen de verschillende partijen te herstellen. ‘Samen met de buurt en de woonwagenbewoners moet er overleg komen om de woonsituatie te verbeteren', zegt Kurt Broeckaert.

De fractieleider erkent dat er in het verleden problemen waren met de doortrekkerfamilies: 'Dit is enkel toe te schrijven aan het niet-optimale terrein waar de families worden opgevangen. ...