Kerstessay 2011 - De Afgeschafte Mens (2)

Dode zielen

Wie is de mens nog in een samenleving die gedicteerd wordt door de 'moodswings' van Standard & Poor's? Of is dat eerder een wat-vraag geworden, in onze ontmenselijkende 'computer says no'-maatschappij, waar wie niet rendeert of in het format past ongewenst is? Dat die vragen al gesteld moeten worden, lijkt MARC REUGEBRINK te duiden op een fundamenteel gebrek aan fatsoen. Men zou voor minder uit zijn vel springen.

De soms bijna oudtestamentische woede die me overvalt als ik 's ochtends de krant opensla, heeft alles te maken met het gevoel dat ik als mens in de huidige maatschappij eigenlijk geen rol van betekenis ...

Niet te missen