Milieubedrog

Vlamingen doen graag alsof ze voor het milieu zorgen, ze voeren het hoge woord, en maken veel wetten die ze niet toepassen. Resultaat: walgelijke ruimtelijke ordening, zwak openbaar vervoer, miserabele fietspaden, vuile waterlopen en waterbodems, zorgwekkende grondwaterpollutie, te veel fijn stof door te veel auto's, overtreding van bijna alle Europese milieuvoorschriften...

Terwijl ze gek worden door de kosten door de vergrijzing, de klimaatproblemen en de dure brandstoffen, zullen onze kinderen zich realiseren wat we hen hebben aangedaan. Laten we daarom ophouden onszelf ...