Overzetactie amfibieën

Tot einde maart verzamelen leden van Natuurpunt iedere avond om 20uur aan de Vrienschapslaan. Zij helpen padden, de bruine kikker en alpensalamander een gevaarlijke weg oversteken. De dieren verlaten hun winterverblijf en trekken naar de poelen aan de overkant van de Mieksebaan.