Toch protest tegen mogelijke 'fuifkerk'

Een bewoner van het Antwerpse Sint-Andrieskwartier is bij de Raad van State een procedure gestart die moet verhinderen dat in de kelder van de Sint-Andrieskerk jeugdfuiven worden georganiseerd. De kerkfabriek vroeg enige tijd geleden een milieuvergunning aan die ook het uitbaten van een dancing toelaat. De bewoners vrezen voor overlast in de rustige woonbuurt. De kerkfabriek Sint-Andries en pastoor Rudi Mannaerts verzekeren dat er in de kelder zeker geen wilde fuiven zullen worden georganiseerd. Door de procedure bij de Raad van State is de aanvraag van de milieuvergunning nu geschorst. (jcv)