Dodehoekcamera's voor vuilniskar

De stad wil al haar vrachtwagens uitrusten met dodehoekcamera's. Nu hebben die allemaal dodehoekspiegels. Maar die laten nog altijd een beetje 'dode hoek' over, waardoor fietsers en voetgangers nog steeds gevaar lopen. Het stadsbestuur start nu een eerste experiment met deze camera's op 35 van de 62huisvuilwagens. Er wordt eerst nog wel een leverancier gezocht. Met de invoering van deze dodehoekcamera's wil het stadsbestuur niet alleen ongevallen vermijden, maar meteen ook het goede voorbeeld geven aan bedrijven. (krg)