Kantoren best rond stations

Nieuwe grote kantoorgebouwen zullen voortaan komen op plaatsen die daarvoor het meest geschikt zijn. De stad wil door die concentratie vermijden dat er kantoorgebouwen opgetrokken worden in buurten die onvoldoende bereikbaar zijn of waarvan de straten de parkeerdruk niet aankunnen. Daarom worden nieuwe projecten het best gepland in de stationsbuurten, aan de luchthaven en in de nieuwe stadsontwikkelingsgebieden. (krg)