Ondersteuning

Het college van burgemeester en schepenen kende aan 122Kapellenaren een sociaal-medische toelage toe. 38personen kregen een sociaal-pedagogische toelage. Het ging telkens om een ondersteuning ter waarde van 250euro. (env)