COMMENTAAR

Hoop en vrees van de ander

Uit het relaas, vandaag in deze krant, over de bemiddelingspoging van Johan Vande Lanotte tot dusver, doemt een onthutsende vaststelling op. Het probleem is niet in de eerste plaats dat Vlamingen en Franstaligen na ruim meer dan 200 dagen nog niet tot overeenstemming zijn gekomen over de kernpunten van een zesde staatshervorming. Het is aanzienlijk erger dan dat. De belangrijkste protagonisten begrijpen na al hun contacten en onderhandelingen nog steeds niet wat de andere nodig heeft om zo'n compromis te kunnen sluiten.

© Monica Mont
Het is niet oneervol om te moeten vaststellen dat de standpunten te ver uiteen liggen voor een akkoord. In het leven zijn sommige zaken niet mogelijk en daar moet je je bij neerleggen. Het komt er dan ...