Rechtbank

Zwartwerker weigert minnelijke schikking

Peter S. moest zich voor de correctionele rechtbank in Oudenaarde verantwoorden wegens sociale fraude. De man cumuleerde bedrieglijk werkloosheidsuitkeringen en loon uit arbeid. ‘De RVA stelde hem een minnelijke schikking van 250 euro voor maar hij weigerde die te betalen', onderstreepte de arbeidsauditeur. De beklaagde, die ook zijn kat naar de rechtbank stuurde, werd bij verstek veroordeeld tot 8 dagen en 143 euro boete. De 5.297 euro onrechtmatig verkregen werkloosheidsuitkeringen moet hij aan de RVA terugbetalen.