Waarom stijgen de prijzen in België sneller dan elders? De Nationale Bank onderzocht het.

De inflatie in ons land ligt al ruim een jaar fors boven het gemiddelde van de eurozone. Terwijl ze in België net onder de 6procent piekte, kwam ze in de eurozone niet boven de 4procent uit. In december was ze in ons land met ruim de helft teruggelopen tot 2,7 procent, maar in de eurozone stegen de prijzen dan nog maar met 1,6 procent. Gemiddeld kwam de Belgische inflatie het afgelopen jaar uit op 4,5 procent, tegenover 3,3 procent in de eurozone.

Dat de inflatie in België sterker schommelt dan in de landen waarmee we onze munt en dus ook het monetair beleid delen, is al langer bekend. Maar onze inflatie lag daarbij zeker niet systematisch hoger, integendeel. Van begin 1999, toen de euro zijn openbaar bestaan begon, tot einde 2007 bedroeg de gemiddelde inflatie in ons land 2procent, tegen 2,1 procent in de eurozone.

Vanwaar dan het grote verschil het afgelopen jaar? Uit een analyse van de Nationale Bank blijkt dat de verklaring vooral ligt bij de sneller gestegen prijzen voor aardgas en elektriciteit. Samen met voeding -waarvan de prijzen ook wat sneller zijn gestegen dan gemiddeld- zijn die goed voor een kwart van onze consumptie. De NBB wijt die snellere stijging aan 'de marktmechanismen die onvoldoende lijken te werken' en aan de 'lage effectieve concurrentiegraad, ondanks de volledige liberalisering van het residentiële marktsegment'.

Tegelijk stelt de Bank ook vast dat de inflatieversnelling van de eerste helft van het jaar meer 'tweede ronde-effecten' op gang heeft gebracht dan in onze buurlanden. De duurdere olieproducten hebben met andere woorden de prijzen van andere industriële goederen en diensten meer 'besmet' dan elders. En dat heeft volgens de Bank te maken met de automatische loonindexering en met de indexering van de prijs van allerlei diensten, die bij ons veel meer voorkomt dan elders. (lc)