Kinderbegeleidster

De gemeente Kortenaken zoekt dringend een kinderbegeleidster voor het Initiatief voor Buitenschoolse Opvang Kieke-Boe in Waanrode. De taak bestaat erin kinderen op een pedagogisch verantwoorde, kwalitatieve en creatieve manier op te vangen voor en na de schooluren, op woensdagnamiddag en tijdens vrije school- en vakantiedagen. Meer info: 011-58.62.76. (ppg)