Voorontwerp

De West-Vlaamse deputatie laat een voorontwerp opmaken voor de afbakening van het klein stedelijk gebied. Daarin worden onder meer de woon-, recreatie- en bedrijfszones voor de komende 7 jaar vastgelegd. (mma)