Moslimmeisjes

Ik ben geschokt door de giftige reacties van Hüseyin Aydinli (DS 27 januari) en Karen C. (DS 28 januari) op de reportage van Annemie Struyf. Ik heb in de reportage geen reden gezien om te twijfelen aan de eerlijkheid en de open benadering van de reportagemaakster. Hüseyin Aydinli en Karen C. hadden blijkbaar een uitzending verwacht met de bedoeling 'nu eens te tonen dat niet alle moslims beantwoorden aan het stereotiepe beeld dat de Vlaming van hen heeft'. Alles wat daar niet aan beantwoordt, is dan per definitie tendentieus. Zij vergissen zich echter schromelijk met hun kritiek, want in de reportagereeks van Annemie Struyf gaat het over iets heel anders. Het gaat niet over 'dé moslims', 'dé katholieken', 'dé joden'. Daar heb je trouwens meer voor nodig dan een reportage van telkens één uurtje. Neen, Struyf wil peilen naar de motivatie en de instelling van mensen die sterk door het geloof worden geïnspireerd. En dat je dat doet bij de vroomste belijders van een godsdienst, is een logische keuze. Je kunt daar eventueel over discussiëren, maar het bekritiseren als 'islambashing' is in deze overtrokken en naast de kwestie. Als Annemie Struyf een van de volgende keren een gemeenschap van kloosterzusters bezoekt, zal er hopelijk geen bisschop of pastoor zijn die fulmineert dat die zusters geen representatief deel van de katholieke bevolking vormen.

Het beeld dat de bekeerde moslima's van zichzelf gaven tijdens de reportage, is volledig voor hun eigen rekening. Zij konden vrijuit spreken, zij werden niet in de val gelokt en er werd niets uit zijn verband gerukt. Aydinli en C. zijn ...
Aangeboden door onze partners

Niet te missen