Verkoopcijfers De Standaard zitten in de lift
Kwaliteitskranten doen het goed. tr
De verkoopcijfers van De Standaard,De Morgen en De Tijd zijn in het eerste kwartaal fors gestegen. De Standaard verkocht in het eerste kwartaal van dit jaar gemiddeld 90.659 kranten per dag, blijkt uit cijfers van het Centrum voor Informatie over de Media (Cim). Dat zijn er 5.481 of 6,4 procent meer dan in de eerste drie maanden van vorig jaar. De Standaard is daarmee, zowel in absolute cijfers als in percentage, de grootste groeier op de Vlaamse krantenmarkt. Telt men hierbij ook de verkochte online kranten, dan was er een stijging met 6,2 procent tot 94.302 kranten per dag.

Ook de twee andere kwaliteitskranten, De Morgen en De Tijd, deden het goed. De verkochte oplage van De Morgen steeg met 3 procent tot gemiddeld 54.069 exemplaren per dag. De Tijd stijgt 3,6 procent tot 37.050 kranten per dag. Daarbij dient men er wel rekening mee te houden dat De Tijd in het eerste kwartaal van vorig jaar nog zes edities per week had. Inmiddels verschijnt de krant niet meer op maandag.

De populaire en regionale kranten deden het minder goed. De grootste achteruitgang, in absolute cijfers, kende Het Nieuwsblad/De Gentenaar (- 5.112 exemplaren tot 197.786). Het Volk, dat net onder de 70.000 exemplaren zakte, was de grootste verliezer in procent (-4,8 procent). Ook Het Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet (-1,4 procent), en Gazet van Antwerpen (-0,5 procent) zagen hun verkoop zakken. Het Belang van Limburg is in deze categorie de enige stijger (+1,4 procent tot 98.505).

Door deze uiteenlopende tendensen bleef de totale krantenverkoop in Vlaanderen stabiel. De Franstalige krantenmarkt ging er met 3,5 procent op achteruit. Le Soir was met een achteruitgang van 4,5 procent tot 92.795 kranten per dag de grootste procentuele verliezer. (kdr)