Wagen met camera

Vanaf volgende week maandag rijdt er een hele week een speciale wagen met camera rond in Herselt. De Vlaamse overheid registreert alle verkeersborden langs de weg. Die gegevens worden in een databank opgenomen voor een beter wegenbeheer en de realisatie van een dorpsvriendelijk gps-systeem.