Pascal Cornelis van Value Square geeft aan wat hij de voorbije weken heeft veranderd aan de obligatieportefeuille van zijn klanten.

Cornelis: ‘We tekenden in op de nieuwe uitgifte van Fluxys met een coupon van 4,25 % en eindvervaldag in mei 2018. Aan de uitgifteprijs van 101,875 % geeft deze lening een rendement van bruto 3,894 %. Fluxys heeft een stevige balans met een verhouding netto financiële schuld op eigen vermogen van 56 % en een gezonde verhouding van de netto financiële schuld tegenover de bedrijfskasstroom van 2,3. Een klein minpunt is de iets langere looptijd. In principe kiezen we vooral voor looptijden tussen 3 en 5 jaar, maar wegens de defensieve business van deze groep, maakten we een uitzondering.'

Omega Pharma maakte handig gebruik van zijn status als ex-Bel20-aandeel om leningen te plaatsen. Wat vond Pascal Cornelis van de voorwaarden? ‘Die waren duidelijk minder interessant. Het risico is hoger dan gemiddeld, maar dat wordt niet vergoed door de rente. De twee obligaties dienen voor de financiering van de overname van de productportefeuille van Glaxo SmithKline. Maar daardoor zien de schuldenparameters er een stuk slechter uit. De netto gearing, of de schuld tegenover het eigen vermogen, steeg daardoor richting 75 %. Bovendien staat er voor meer dan 1 miljard euro goodwill & immateriële activa op de balans. Daarom hebben we maar heel beperkt ingetekend op de 5-jaar obligatie.'

‘We nemen het zekere voor het onzekere. We verlagen het advies voor de Australische dollar van “houden” naar “afbouwen” en verlagen het gewicht in onze modelportefeuille van 7,5 % tot 5 %. De Australische centrale bank verlaagde recent de basisrente fors tot 3,75 %. De groeiverwachtingen voor 2012 werden verlaagd van 3,5 % tot 3 %, omdat een escalatie van de Europese schuldencrisis ook een impact kan hebben op de Aziatische vraag. Dat zou de grondstoffenprijzen serieus onder druk kunnen zetten. De munt is de laatste jaren extra gestegen door een gigantische ‘carry trade' (ontlenen in munt met lage rente en beleggen in hoogrentende Australische dollar, red.), die snel kan omslaan nu het rentevoordeel wegsmelt.'