Meer jongens in BLO dan ooit tevoren

Bijna één op de tien jongens zit tussen zijn zesde en elfde minstens een jaar in het Buitengewoon Lager Onderwijs.

Onderzoek van het steunpunt Studie- en Schoolloopbanen wees uit dat vooral jongens Buitengewoon Lager Onderwijs (BLO) volgen. Maar opmerkelijker is dat de laatste twee decennia steeds meer kinderen, zowel ...

Niet te missen