Biologisch

Jos Van Hoecke, lesgever van Velt (Vereniging voor ecologische leef- en teeltwijze), geeft op vrijdag 21maart om 20uur een voordracht over de biologische teelt van kolen in parochiezaal Sint-Aldegonde, Grote weg 235A, Overboelare. Info in magazine Vlier en op website www.natuuringeraardsbergen.tk of Luc De Taeye, tel. 054-41.52.83. (jli)