Schepen van Milieu Carlo Daelman

'We doen alles om milieuhinder te verminderen'

'Ik ben een beetje verbaasd over dit bezwaarschrift,' zegt schepen van Milieu Carlo Daelman (SP.A), 'omdat het stadsbestuur het bedrijf precies voorstelde een loods te bouwen zodat het hout niet langer in open lucht zou opgestapeld zijn. Ik wil hier toch nog eens aanstippen dat er in de ruimtelijke voorschriften nergens staat dat er een bouwvrije zone van negen meter moet worden vastgelegd of gerespecteerd.'

Het stadsbestuur heeft ook een plan dat het vrachtverkeer moet verminderen. Daelman: 'Daarom zijn we in onderhandeling met Waterwegen en Zeekanaal nv om een deel van de leveringen via het water ...