Jubilea

Het schepencollege ontvangt zaterdag om 10.30 uur het echtpaar L. De Cuyper-E. Landuyt voor de viering van zijn gouden huwelijk in het gemeentehuis. Om 11 uur wordt het diamanten echtpaar H. Caeckaert-J. De Baets gehuldigd. (bvk)