Verkeer

De toegang tot het gedeelte van de Spaanse Molenstraat tussen de Martinussteeg en de Begijnhoeve wordt verboden voor motorvoertuigen met meer dan twee wielen en motorfietsen (uitgezonderd plaatselijk verkeer). De regeling geldt sinds de opening van de Varkensmarkt. (sdl)