Als de kat maar muizen vangt

Onlangs deelde de Vlaamse minister-president, Kris Peeters, mee dat op 27 september de finale beslissing wordt genomen rond de mobiliteit in Antwerpen. Het is goed nieuws dat de Vlaamse Regering na vijftien jaar voorbereiding eindelijk haar verantwoordelijkheden opneemt.

De laatste beslissing van de Vlaamse Regering, het zogenaamde 'dubbelbesluit' van 30 maart 2010, legde het tracé voor de ontsluiting van de Antwerpse ring vast, met verwijzing naar het Oosterweeltracé ...