DIRECTE DEMOCRATIE

Op 18 oktober is de Antwerpenaar uitgenodigd om ja of nee te antwoorden. Wettelijk geeft hij daarmee een advies aan zijn stadsbestuur. Dat stadsbestuur kan hiermee rekening houden bij het advies dat Antwerpen zelf moet geven bij een ingediende bouwaanvraag waarover uiteindelijk het Vlaams gewest een beslissing dient te nemen. Feitelijk beslist hij finaal en ten gronde over het lot van de Lange Wapper als oplossing voor het mobiliteitsprobleem. In de perceptie zal hij misschien weldra beslissen over een vraag die niet eens gesteld is bij gebrek aan enig concreet dossier, met name of Vlaanderen een tunnel moet boren onder de Schelde. Wie vandaag wijst op het feit dat politici zich best beperken tot het wettelijk land, wordt vanuit rood-groene hoek sissend neergesabeld als ware hij de moordenaar van de democratie zelve: de stem van het volk strekt ondubbelzinnig tot bevel.

Daarmee lijken we op de terugweg naar de wieg van onze democratie. In het oude Athene werden alle beslissingen genomen bij handopsteken door de ekklesia, een vergadering waaraan alle volwassen mannen ...

Niet te missen