Voorzichtige start van vredesbesprekingen over Darfour

In Arusha kwamen gisteren minstens twee rebellengroepen met de Sudanese regering praten over vrede in Darfour.

Dat vertegenwoordigers van twee rebellengroepen, de Beweging voor Gelijkheid en Gerechtigheid, en het Sudanese Bevrijdingsleger in Arusha kwamen opdagen, werd al als een kleine overwinning beschouwd. ...

Niet te missen