'IOC heeft van China nooit beloftes geëist'

Het Internationaal Olympisch Comité houdt zich ver van de politiek. Amnesty is ontgoocheld.

Al meteen bij de toewijzing van de Spelen aan Peking in 2001 rees een storm van protest. Hoe kon in China, een land dat op grote schaal de doodstraf toepast, waar vrijheid van meningsuiting uiterst beperkt is en persvrijheid onbestaande, waar dissidenten zonder proces gemarteld worden en in kampen 'heropgevoed': hoe kon daar de olympische boodschap van vrede en verdraagzaamheid uitgedragen worden?In het Olympisch Handvest, dat alle deelnemende atleten moeten onderschrijven, staat: ...