KLACHT

Dolf Lammens (CD&V) vraagt de provinciegouverneur de rekening van de kerkfabriek van Schellebelle te onderzoeken. De rekening werd op de gemeenteraad goedgekeurd. Lammens: 'Er waren geen bewijsstukken aanwezig, niet voor de ontvangsten van 168.000 euro en niet voor de uitgaven van 39.000 euro. Op die manier kan een gemeenteraadslid geen controle uitoefenen. Ik stelde ook vast dat een poetsvrouw werd betaald met het geld van het schoonmaakmateriaal.' (pdc)