COMMENTAAR

Triest pamflet van Bert Anciaux

Neen, ik voel mij niet geroepen om elke keer dat deze of gene uithaalt naar de pers telkens opnieuw mijn vakbroeders te verdedigen. Ik heb op deze plaats al eerder mea culpa geslagen als ik vond dat we uit de bocht waren gegaan. Ik heb praktijken van collega's die het niet ernstig nemen met de deontologie scherp aan de kaak gesteld. De Standaard heeft de voorbije weken een breed debat over de media op gang getrokken waarbij we ons, waar dat nodig is, op onze eigen pagina's de levieten laten lezen. Dat mag dan niet zo gebruikelijk zijn, het lijkt me maar normaal.

mh

De kwaliteit van de democratie wordt mee bepaald door de kwaliteit van de pers. En die pers moet zichzelf open en kwetsbaar durven op te stellen. Dat gebeurt te weinig. Mediakritiek staat in deze contreien nog in de kinderschoenen. Ik kan maar hopen dat de inspanningen die we daarvoor leveren zullen leiden tot een breder debat en tot een betere pers.Maar tussen gefundeerde, gedocumenteerde en goed geformuleerde kritiek op de media en ...

Niet te missen