Jeugd

Het schepencollege wil de komende jaren meer centen stoppen in het jeugdbeleid. Het beleidsplan werd door de gemeenteraad goedgekeurd. De uitgaven kunnen 23% stijgen in vergelijking met het huidig kostenplaatje. Burgemeester Freddy Sarens(CD&V) rekent op extra subsidies vanwege de Vlaamse overheid en onderstreept dat het om een heel ambitieus programma gaat. (mss)