Eretekens

Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeentebestuur werden eretekens uitgereikt aan verdienstelijke personeelsleden. Stef Lambrechts (onderwijzer en vervangend directeur, 25jaar dienst), Reinhilde Schoofs (administratieve medewerkster van de Financiële dienst, 25jaar dienst), Leo Stoffelen (bestuurssecretaris van de dienst Grondgebiedzaken, 35jaar dienst) en Jos Dockers (vrijwillig brandweerman, 25jaar dienst) werden gehuldigd.