WAAROM KANDIDATEN BIJ SOCIALE VERKIEZINGEN BESCHERMING VERDIENEN

Sterke stem gezocht

>Sinds gisteren is elk ontslag 'verdacht' >Maar de ontslagbescherming is niet absoluut >Misbruik van kandidatuur is moeilijk te bewijzen

© VUM
Tussen 5 en 18 mei zullen zowat 1,3 miljoen werknemers, uit 6.000 bedrijven, hun stem uitbrengen bij de sociale verkiezingen. Dan duiden ze hun vertegenwoordigers aan in de informatie- en overlegorganen van het bedrijf: de ondernemingsraad en/of het preventiecomité.



De drie vakbonden zullen samen zowat 120.000 kandidaten weten te verzamelen. Dat is een heuse krachttoer. Want het gaat niet alleen om 'oude vakbondsgetrouwen'. Voor zowat 20.000 kandidaten zal het de eerste keer zijn. De ...