Krijtlijnen trekkenTussen midwinter en Driekoningen kabbelde al bijna een vijfde van de levensduur van de interim-regering Verhofstadt III voorbij. Zonder veel emotie heeft het nieuwe kabinet het boekjaar 2007 met een licht tekort afgesloten. De eerste belangrijke kaap komt deze week als de economische uitgangspunten voor de begroting 2008 worden vastgelegd. Die bepalen hoeveel ruimte er is voor het te voeren beleid. De krijtlijnen van het speelveld worden getrokken.Maar het wemelt van de onzekerheden ...