Opstoppingen

Een werkgroep zoekt de oorzaak van de talloze verkeersopstoppingen op kruispunten, vooral dan op de vesten. Uit een verkeersstudie moet blijken of het noodzakelijk is de Noordelijke Ring tussen het Industriepark (Ambachtenlaan) en de Aarschotsesteenweg aan te leggen. (be)