Milieubelasting

Voor de dienstjaren 2008 tot en met 2013 heft Linter een milieubelasting van 55euro per dienstjaar. De belasting geldt niet voor alleenstaanden die op 1januari van het aanslagjaar minstens twaalf maanden ononderbroken in een rust- of verzorgingsinstelling verbleven. Deze belasting vervangt de huisvuilbelasting en de milieubelasting, zonder een verhoging door te voeren. (ppg)