Kapoenen

De Scouts splitsten de jongste tak, de Kapoenen. De groep telde immers meer dan zeventig jonge leden. Leiders van de andere takken springen bij om te helpen bij de Kapoenen. (bcz)