Dode-Zeerollen op internet

De Dode-Zeerollen worden de komende vijf jaar integraal gedigitaliseerd.

De Dode-Zeerollen met Bijbelfragmenten, een van de belangrijkste informatiebronnen over het jodendom en het vroege christendom, worden de komende vijf jaar integraal gedigitaliseerd en op het internet gepubliceerd ...