Zegelrecht

De gemeente schafte het zegelrecht af. Het gaat om de afschaffing van de belasting op de afgifte van administratieve documenten zoals bouwvergunningen, attest van woonst of attest van goed gedrag en zeden. (hwr)